INFOLINIA tel. (22) 300-54-30,31,32
kom. 508 354 544

Szkolenia produktowe

Analiza ryzyka w branży wyrobów medycznych zgodnie z normą PN-EN ISO 14971:2011

Odbiorcy szkolenia: Pracownicy Firm wytwarzających wyroby medyczne

Cel szkolenia: Szkolenie ma na celu zapoznanie przedstawicieli firm wytwarzających produkty medyczne z zasadami oceny ryzyka związanego z samym wyrobem oraz procesem jego wytwarzania zgodnie z normą PN-EN ISO 14971:2011 „Wyroby medyczne – Zastosowanie zarządzania ryzykiem do wyrobów medycznych”.

czytaj więcej

Auditor wewnętrzny systemu zarządzania według ISO 13485:2016

Odbiorcy szkolenia: Kandydaci do pełnienia funkcji auditora wewnętrznego

Cel szkolenia: Celem szkolenie jest zapoznanie uczestników z istotą i celem przeprowadzania auditów wewnętrznych i wymogami nowej normy ISO 13485:2016 oraz przygotowanie przyszłych auditorów do aktywnego przeprowadzania auditów wewnętrznych.

czytaj więcej

Auditor wewnętrzny Zakładowej Kontroli Produkcji – w wytwórniach mas bitumicznych

Odbiorcy szkolenia: Wszystkie osoby zainteresowane tematem i zaangażowane w auditowanie systemu

Cel szkolenia: Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników do samodzielnego prowadzenia auditów wewnętrznych w Firmie.

czytaj więcej

Auditor wewnętrzny Zakładowej Kontroli Produkcji u producentów kruszyw

Odbiorcy szkolenia: Osoby planujące wdrożenie systemu, Pełnomocnicy , audytorzy.

Cel szkolenia: Auditowanie wewnętrzne systemu ZKP przez producenta kruszywa nie jest elementem wprost wymaganym przez stosowne normy takie jak m.in. 13043 ale jest elementem często wymaganym przez jednostki certyfikujące system ZKP.

czytaj więcej

Certyfikacja ZKP - LICENCJA na produkcję betonu

Odbiorcy szkolenia: Właściciele wytwórni betonu , osoby odpowiedzialne za zarządzenie procesem produkcji betonu i jego prawidłowe wprowadzenie na rynek.

Cele szkolenia: Celem szkolenia jest przekazanie aktualnej wiedzy na temat oceny zgodności betonu towarowego w myśl nowego rozporządzenia  Ministra Infrastruktury i Budownictwa, które ma wejść w życie od 1 stycznia 2017.

czytaj więcej

Drewno konstrukcyjne lite i klejone – znak CE

Odbiorcy szkolenia: Szkolenie przeznaczone jest dla producentów drewna konstrukcyjnego i wykonawców konstrukcji drewnianych.

Cel szkolenia: Przygotowanie producentów do oznakowania drewna litego i klejonego znakiem CE, którego oznakowanie stało się obowiązkowe

czytaj więcej

Metody skutecznego planowania, wdrożenia i utrzymania systemu zarządzania jakością w produkcji wyrobów medycznych zgodnie z PN-EN ISO 13485:2005

Odbiorcy szkolenia: Pracownicy Firm posiadających lub zamierzających wdrozyć system zarządzania wg PN-EN ISO 13485:2005.

Cel szkolenia: Celem szkolenie jest zaznajomienie uczestników z wymaganiami normy.

czytaj więcej

Nowa ustawa o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r. Implementacja wymagań dyrektywy 2007/47/EC w prawodawstwie polskim

Odbiorcy szkolenia: Wytwórcy, autoryzowani przedstawiciele, importerzy i dystrybutorzy wyrobów medycznych.

Cel szkolenia: Omówienie najważaniejszych zmian w dyrektywach 93/42/EEC i 90/385/EEC wprowadzonych dyrektywą 2007/47/EC  i ustawy z dnia 20 maja 2010 r o wyrobach medycznych.

czytaj więcej

Ocena kliniczna wyrobów medycznych jako element procedury oceny zgodności wyrobów medycznych

Odbiorcy szkolenia: Szkolenie dedykowane jest w szczególności do firm/podmiotów, które są obecnie wytwórcami wyrobów medycznych lub autoryzowanymi przedstawicielami oraz do firm dopiero przygotowujących się do tych ról.

czytaj więcej

Pełnomocnik ds. Dyrektywy medycznej

Odbiorcy szkolenia: Szkolenie kierowane jest do osób odpowiedzialnych za właściwe oznakowanie i wprowadzenie do obrotu wyrobów medycznych do krajów Unii Europejskiej.

czytaj więcej

Pełnomocnik i Auditor wewnętrzny Systemu Zakładowej Kontroli Produkcji - praktyczne warsztaty

Prowadzący: Mirosław Trochim

Odbiorcy szkolenia: Szkolenie kierowane jest do wszystkich zainteresowanych ww. problematyką w szczególności do osób zarządzających jak: kierownicy, właściciele, osoby zajmujące stanowisko pełnomocnika ZKP lub

czytaj więcej

Pełnomocnik i Auditor wewnętrzny ZKP zgodnie z normą PN-EN 1090 oraz PN-EN ISO 3834

Prowadzący: mgr inż. Violetta Gładysz-Oczalska

Cele szkolenia

Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników do zarządzania (wdrażania, utrzymywania i doskonalenia) systemem ZKP w organizacji zajmującej

czytaj więcej

Pełnomocnik Zakładowej Kontroli Produkcji – w wytwórniach betonu

Odbiorcy szkolenia: Kandydaci do pełnienia funkcji Pełnomocnika ZKP oraz wszystkie osoby zainteresowane tematem.

Cel szkolenia: Celem szkolenia jest pokazanie rzeczywistego - a szczególnie zgodnego z oczekiwaniami Zakładowej Kontroli Produkcji - znaczenia pełnomocnika w tworzeniu, utrzymaniu i doskonaleniu systemu zarządzania produkcją.

czytaj więcej

Pełnomocnik Zakładowej Kontroli Produkcji – w wytwórniach mas bitumicznych

Odbiorcy szkolenia: Kandydaci do pełnienia funkcji Pełnomocnika ZKP oraz wszystkie osoby zainteresowane tematem.

Cel szkolenia: Celem szkolenia jest pokazanie rzeczywistego - a szczególnie zgodnego z oczekiwaniami Zakładowej Kontroli Produkcji - znaczenia pełnomocnika w tworzeniu, utrzymaniu i doskonaleniu systemu zarządzania produkcją.

czytaj więcej

Seminarium: Znak CE – Stałe, pionowe znaki drogowe zgodnie z PN EN 12899 i znaki drogowe o zmiennej treści wg PN EN 12966

Cel szkolenia:

Uczestnicząc w seminarium dowiesz się: 

  • Dlaczego musisz oznakować swój wyrób i jak prawidłowo wyrób znakować? 
  • Co to jest Zakładowa Kontrola
czytaj więcej

System Zakładowej Kontroli Produkcji dla konstrukcji stalowych i aluminiowych zgodnie z wymaganiami ROZPORZĄDZENIA (UE) NR 305/2011 oraz norm: PN-EN 1090-1:2009, PN-EN 1090-2:2009

Odbiorcy szkolenia: Producenci, sprzedawcy, eksporterzy konstrukcji stalowych i aluminiowych.

Cel szkolenia: Na szkoleniu uczestnicy otrzymają informacje na temat ROZPORZĄDZENIA (UE) NR 305/2011 (dawna dyrektywa budowlana 89/106/EWG)

czytaj więcej

Wprowadzanie do obrotu i do używania wyrobów medycznych zgodnie z zasadami obowiązującymi w krajach Unii Europejskiej

Odbiorcy szkolenia: Wytwórcy, autoryzowani przedstawiciele, importerzy i dystrybutorzy wyrobów medycznych.

Cel szkolenia: Głównym celem szkolenia jest zapoznanie Uczestników z ogólnymi wymaganiami odnośnie procedur rejestracji wyrobów medycznych. Przybliżenie sposobu przygotowania się do rejestracji wyrobu medycznego.

czytaj więcej

Wymagania dyrektywy budowlanej i przepisów wprowadzających dyrektywę do polskiego prawa

Odbiorcy szkolenia: Szkolenie kierowane jest do wszystkich zainteresowanych ww. problematyką w szczególności do osób odpowiedzialnych za produkcje wyrobów budowlanych, właścicieli firm, pełnomocników

czytaj więcej

Wymagania nowej normy ISO 13485:2016

Odbiorcy szkolenia: Pełnomocnincy i auditorzy wewnętrzni 

Cel szkolenia: Celem szkolenie jest zapoznanie uczestników wymogami nowej normy ISO 13485:2016 oraz przygotowanie się do zmian w dokumentacji systemowej.

czytaj więcej
dasd