INFOLINIA tel. (22) 300-54-30,31,32
kom. 508 354 544

Rozporządzenie CPR

Pełnomocnik Zakładowej Kontroli Produkcji – w wytwórniach mas bitumicznych

Odbiorcy szkolenia: Kandydaci do pełnienia funkcji Pełnomocnika ZKP oraz wszystkie osoby zainteresowane tematem.

Cel szkolenia: Celem szkolenia jest pokazanie rzeczywistego - a szczególnie zgodnego z oczekiwaniami Zakładowej Kontroli Produkcji - znaczenia pełnomocnika w tworzeniu, utrzymaniu i doskonaleniu systemu zarządzania produkcją.

czytaj więcej

Auditor wewnętrzny Zakładowej Kontroli Produkcji – w wytwórniach mas bitumicznych

Odbiorcy szkolenia: Wszystkie osoby zainteresowane tematem i zaangażowane w auditowanie systemu

Cel szkolenia: Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników do samodzielnego prowadzenia auditów wewnętrznych w Firmie.

czytaj więcej

Auditor wewnętrzny Zakładowej Kontroli Produkcji u producentów kruszyw

Odbiorcy szkolenia: Osoby planujące wdrożenie systemu, Pełnomocnicy , audytorzy.

Cel szkolenia: Auditowanie wewnętrzne systemu ZKP przez producenta kruszywa nie jest elementem wprost wymaganym przez stosowne normy takie jak m.in. 13043 ale jest elementem często wymaganym przez jednostki certyfikujące system ZKP.

czytaj więcej

System Zakładowej Kontroli Produkcji dla konstrukcji stalowych i aluminiowych zgodnie z wymaganiami ROZPORZĄDZENIA (UE) NR 305/2011 oraz norm: PN-EN 1090-1:2009, PN-EN 1090-2:2009

Odbiorcy szkolenia: Producenci, sprzedawcy, eksporterzy konstrukcji stalowych i aluminiowych.

Cel szkolenia: Na szkoleniu uczestnicy otrzymają informacje na temat ROZPORZĄDZENIA (UE) NR 305/2011 (dawna dyrektywa budowlana 89/106/EWG)

czytaj więcej

Drewno konstrukcyjne lite i klejone – znak CE

Odbiorcy szkolenia: Szkolenie przeznaczone jest dla producentów drewna konstrukcyjnego i wykonawców konstrukcji drewnianych.

Cel szkolenia: Przygotowanie producentów do oznakowania drewna litego i klejonego znakiem CE, którego oznakowanie stało się obowiązkowe

czytaj więcej

Seminarium: Znak CE – Stałe, pionowe znaki drogowe zgodnie z PN EN 12899 i znaki drogowe o zmiennej treści wg PN EN 12966

Cel szkolenia:

Uczestnicząc w seminarium dowiesz się: 

  • Dlaczego musisz oznakować swój wyrób i jak prawidłowo wyrób znakować? 
  • Co to jest Zakładowa Kontrola
czytaj więcej

Pełnomocnik i Auditor wewnętrzny Systemu Zakładowej Kontroli Produkcji - praktyczne warsztaty

Prowadzący: Mirosław Trochim

Odbiorcy szkolenia: Szkolenie kierowane jest do wszystkich zainteresowanych ww. problematyką w szczególności do osób zarządzających jak: kierownicy, właściciele, osoby zajmujące stanowisko pełnomocnika ZKP lub

czytaj więcej

Wymagania dyrektywy budowlanej i przepisów wprowadzających dyrektywę do polskiego prawa

Odbiorcy szkolenia: Szkolenie kierowane jest do wszystkich zainteresowanych ww. problematyką w szczególności do osób odpowiedzialnych za produkcje wyrobów budowlanych, właścicieli firm, pełnomocników

czytaj więcej

Pełnomocnik i Auditor wewnętrzny ZKP zgodnie z normą PN-EN 1090 oraz PN-EN ISO 3834

Prowadzący: mgr inż. Violetta Gładysz-Oczalska

Cele szkolenia

Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników do zarządzania (wdrażania, utrzymywania i doskonalenia) systemem ZKP w organizacji zajmującej

czytaj więcej

Pełnomocnik Zakładowej Kontroli Produkcji – w wytwórniach betonu

Odbiorcy szkolenia: Kandydaci do pełnienia funkcji Pełnomocnika ZKP oraz wszystkie osoby zainteresowane tematem.

Cel szkolenia: Celem szkolenia jest pokazanie rzeczywistego - a szczególnie zgodnego z oczekiwaniami Zakładowej Kontroli Produkcji - znaczenia pełnomocnika w tworzeniu, utrzymaniu i doskonaleniu systemu zarządzania produkcją.

czytaj więcej