INFOLINIA tel. (22) 300-54-30,31,32
kom. 508 354 544

Pełnomocnik ds. systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji wg ISO 27001

Odbiorcy szkolenia: Kandydaci do pełnienia funkcji Pełnomocnika Systemu Zarządzenia Bezpieczeństwem Informacji ISO 27001

Cel szkolenia: Pokazanie rzeczywistego  - a szczególnie zgodnego z oczekiwaniami systemu zarządzania jakością - znaczenia pełnomocnika w tworzeniu, utrzymaniu i doskonaleniu systemu zarządzania danymi wrażliwymi ( dane osobowe itp). Wspólnie z uczestnikami stworzymy jasny i realny opis roli pełnomocnika w systemie, zdefiniujemy jego obowiązki i uprawnienia jako przedstawiciela kierownictwa.

Podziel się:
 1. Pojęcie bezpieczeństwa informacji i obszary związane 
  1. Podstawowe pojęcia bezpieczeństwa informacji,
  2. Rola przepisów, norm
  3. Relacje bezpieczeństwa informacji z zarządzaniem usługami wg ISO/IEC 20000.
 2. Zagrożenia dla bezpieczeństwa informacji 
  1. klasyfikacja zagrożeń – zewnętrzne, wewnętrzne, pochodzące od człowieka, związane z degradacją urządzeń i infrastruktury, katastrofy naturalne itp.  
 3. Zabezpieczenia organizacyjne zgodnie z PN-ISO/IEC 27002 
  1. Omówienie zaleceń PN-ISO/IEC 27002 w obszarach
   • Polityki bezpieczeństwa informacji
   • Organizacja bezpieczeństwa informacji
   • Bezpieczeństwo zasobów ludzkich
   • Zarządzanie aktywami
   • Kontrola dostępu
   • Bezpieczeństwo fizyczne i środowiskowe
   • Bezpieczna eksploatacja
   • Bezpieczeństwo łączności
   • Pozyskanie, rozwój i utrzymanie systemów
   • Relacje z dostawcami
   • Zarządzanie incydentami związanymi z bezpieczeństwem informacji
   • Aspekty bezpieczeństwa w zarządzaniu ciągłością działania
  2. Zabezpieczenia obejmujące całą organizację – przykłady. 
 4. Zarządzeni ryzykiem zgodnie z PN-ISO/IEC 27005
  1. Analiza ryzyka
  2. Monitorowanie ryzyka,
  3. Różne modele analizy ryzyka,
  4. Prezentacja aplikacji zarządzania ryzykiem
 5.   Rola pełnomocnika w zakresie szacowania ryzyka, przeglądów, audytów i pomiarów skuteczności.,
  1. Ochrona danych osobowych 
   1. istotne przepisy ustawy z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2014 poz. 1662),
   2. model dokumentacji wymagany przez  Rozporządzenie Ministra SWiA z 29.04.2004 w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz.U. Nr 100 poz. 1024),
   3. nowa rola ABI zgodnie z przepisami nowego Rozporządzenia Ministra AiC w sprawie trybu i sposobu realizacji zadań w celu zapewniania przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych  -  nowe relacje obszaru SZBI i ochrony danych osobowych.     

Ilość godzin: szkolenie trwa 2 x 8 godzin, w godzinach: 9.00 – 18.00 (wliczając przerwy).

Cena zawiera:

 • udział w szkoleniu
 • bufet kawowy
 • materiały szkoleniowe i certyfikat ukończenia szkolenia

dr inż. Janusz Cendrowski

Doktor nauk technicznych w dziedzinie informatyki. Do roku 2001 pracownik Biura Bezpieczeństwa Łączności i Informatyki UOP, od roku 1994 członek Komitetu Technicznego 182 „Ochrona informacji w systemach teleinformatycznych” przy Polskim Komitecie Normalizacyjnym. Współautor wielu polskich norm w dziedzinie technik zabezpieczeń (m.in. opracował w 2014 roku normę PN-ISO/IEC 27002). Aktualne pracownik dużej polskiej firmy w obszaru IT. W zakres jego obowiązków wchodzą projekty w zakresie architektury bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych, wdrożenia polityk bezpieczeństwa, systemów ISMS oraz audyty bezpieczeństwa.

W kręgu jego zainteresowań znajdują się zagadnienia oceny poziomu bezpieczeństwa systemów informacyjnych, kreowania polityki bezpieczeństwa i związane z tym aspekty prawne i normalizacyjne, kryteria oceny produktów zabezpieczeń, w szczególności urządzeń i oprogramowania kryptograficznego oraz praktyczne aspekty implementacji systemów kryptograficznych.

Od wielu lat publikuje artykuły i występuje na konferencjach poświęconych bezpieczeństwu teleinformatycznemu, jest wykładowcą podyplomowych studiów na Politechnice Warszawskiej. Członek ISACA Warsaw Chapter. Posiada certyfikaty CISA, CRISC, CEH, audytora wiodącego ISO 27001, audytora wewnętrznego ISO 20000 i BS 25999.

Prowadził wiele szkoleń w zakresie przepisów i norm dotyczących bezpieczeństwa informacji, środków ochrony kryptograficznej, kryteriów oceny zabezpieczeń.

Proszę przysłać mi szczegółową ofertę na wybrane szkolenia

* - pola wymagane
-
* - pola wymagane

Partnerzy szkolenia

znakce multicert AuditInternational testBroker